Buradasınız :
Türkçe
English
Cuma, 22.02.2019
03.07.18 | 22:35 zaman: 233 Gün

FAKÜLTEMİZ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALINA ALINMAK ÜZERE İLAN EDİLEN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GİRİŞ SINAV SONUCU DUYURUSU

 

30 Mayıs 2018 tarihli Üniversitemiz öğretim elemanı alım ilanı giriş sınavı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 11 ve 12 nci maddeleri hükmünce gerçekleştirilmiştir.

Başarı sıralaması; Fakültelerde ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda ilan edilen kadrolar için sınava giren adayların ALES notunun %30'u, lisans mezuniyet notunun %30'u, yabancı dil puanının %10'u ve giriş sınavı notunun %30'u, Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar için sınava giren adayların ALES notunun %35'i, lisans mezuniyet notunun %30'u ve giriş sınavı notunun %35'i hesaplanarak belirlenmiştir.

 

Anılan yönetmeliğin 12. maddesi gereğince değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar başarısız sayılmıştır.

Adaylara sınav sonucu ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sonucun yayın tarihi tebligat tarihi olarak kabul edilecektir.


Başarılı olan adayın dosya içerisinde;
1 - Başvuru esnasında vermiş olduğu belgelerin asılları (mezuniyet belgelerinin noter onaylı suretleri)
2 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu
3 - Adli sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)
4 - Askerlik durum belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir.)
5 - Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.giresun.edu.tr internet adresinin “Dokümanlar” kısmında yer alan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (2 nüsha fotoğraflı ve imzalı olarak ve 2 adet boş CD ile) doldurarak

05 Temmuz 2018 - 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na (Rektörlük Binası Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN) müracaat etmesi gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME SONUCU

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESi

TÜRK DiLİ VE EDEBiYATI BÖLÜMÜ ESKi TÜRK EDEBiYATI ABD. GiRiŞ SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU (YÖK iLAN NO: 1025345)

 

SIRA NO

BAŞVURAN ADAYLAR

ALES
PUANI

ALES
PUANININ
 %30'U

LİSANS MEZUNİYET NOTU

LİSANS MEZUNİYET NOTUNUN %30'U

YABANCI DİL PUANI

YABANCI DİL PUANININ
%10'U

GİRİŞ SINAVI NOTU

GİRİŞ SINAV NOTUNUN %30'U

TOPLAM
PUAN

AÇIKLAMA

1

KÜBRA KACAR

83,51582

25,05475

94,86000

28,45800

76,25000

7,62500

80,00000

24,00000

85,13775

ASIL

2

ÜMRAN ATASOY

85,07949

25,62386

80,16000

24,04800

81,25000

9,12500

70,00000

21,00000

79,69685

YEDEK

3

MÜNEVVER YOLOĞLU

85,16701

25,55010

95,56000

28,66800

95,25000

9,62500

50,00000

15,00000

76,84310

 

4

Alperen BEDİRHAN COŞKUN

87,80280

26,34084

83,20000

24,98000

73,75000

7,37500

65,00000

19,50000

78,17584

 

5

MURAT ERDEN

79,73956

23,92187

62,96000

24,88800

86,26000

8,62500

65,00000

19,50000

76,93487

 

6

BETÜL UYSAL

87,52521

26,25756

87,86000

26,35800

92,50000

9,25000

50,00000

15,00000

76,86556

 

7

BURHAN CAN

82,68011

24,80403

78,30000

23,48000

91,25000

9,12500

55,00000

16,50000

73,91903

 

8

ŞULE NUR ÇELiK

83,93602

25,18081

89,73000

26,91900

82,50000

8,25000

45,00000

13,50000

73,84981

 

9

HAVVA BURÇiN KILINÇ

83,90998

25,17299

69,90000

20,97000

75,00000

7,50000

10,00000

3,00000

58,64299

BAŞARISIZ

10

ESRA DOĞAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINAVA GİRMEDİ