FAKÜLTEMİZ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞTIR

18 Haziran 2019 Salı

      Fakültemiz 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı, “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliğinin 7. Maddesi” gereğince, 17.06.2019 Pazartesi günü Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda saat 14.00’te yapılmış olup, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Uğur KÖLEMEN’in sunumunda; Fakültemizin vizyonu, misyonu, fiziki imkanları, akademik ve idari personelin durumu, Fen ve Sosyal bölümlerin yıllara göre öğrenci sayısı dağılımları, bölümlere göre lisansüstü öğrenci sayıları, laboratuvarları, makine ve teçhizat imkanları ve fakültenin mali bütçesinin dağılımı ayrıntılı bir şekilde ortaya konmuştur. Ayrıca öğrenci toplulukları ve bölümlerin düzenlediği faaliyetler, akademik yükseltme alan, aramıza yeni katılan ve yurt dışında araştırma yapmak için bulunan öğretim elemanlarımızdan bahsedilmiş, fakültemize kazandırılan cihazlar, araştırma projeleri, akademik teşvikten yararlanan öğretim elemanları sayısı ve puanların ortalamasına değinilmiştir. Fakültemizin akademik teşvik ortalama puanı, diğer devlet üniversiteleri, 2006 yılından sonra kurulan üniversiteler ve mevcut Fen-Edebiyat Fakültelerine kıyasla değerlendirilmiştir. Sunumda ayrıca, yıl içerisinde yayımlanan ulusal ve uluslararası makaleler, sempozyum, kongre, çalıştay, konferans, panel ve seminer faaliyetlerine değinilmiştir. Bunlara ek olarak, Giresun Meteoroloji Müdürlüğü ve Fakültemiz İstatistik Bölümü Öngörü Araştırma Laboratuvarı ile ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucunda Fakültemiz İstatistik Bölümü tarafından sıcaklık tahmini yazılımı gerçekleştirilmiş ve minimum- maksimum sıcaklıklarda %82-%72 arası doğrulukla sıcaklık tahmininin yapıldığı ortaya konulmuştur. Ayrıca “Endüstri 4.0 döneminin başlaması ile Büyük Veri (Big Data) ve Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) sistemlerinin hızla gelişmesine paralel olarak veri biliminin “Data Scientist” geleceğin mesleği olarak öne çıkacağına vurgu yapılmıştır. Dış paydaşımız olan Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi ile imzalanan protokol çerçevesinde Fakültemiz İstatistik Bölümü ile ortaklaşa düzenlenmiş olan çalıştaydan bahsedilmiş olup bu sürecin ise özellikle dış paydaşlarımızla ilişkiler bakımından önemli olduğuna vurgu yapılmıştır. Üniversitemizin 2019 yılında geçirmiş olduğu dış değerlendirme süreci öncesi hazırlık çalışmaları yapmak üzere Fakültemizde Kalite ve Akreditasyon Komisyonunun oluşturulduğu belirtilmiştir. Biyoloji, İstatistik, Fizik, Kimya ve Matematik bölümlerinin akademik personelin 01.01.2018-01.01.2019 tarihleri arasında yapmış oldukları yayınlar dikkate alındığında fakültemizde öğretim üyesi başına yayın ortalama değerinin 1.078 olduğu ortaya konmuştur. Bunlara ek olarak, yapılan TÜBİTAK, BAP ve diğer Projelere değinilmiştir.
 
      Kalite süreçlerine yönelik olarak Planla, Uygula, Kontrol et ve Önlem al (PUKÖ)  döngüsünün kontrol etme kısmına yönelik olarak iç paydaşlarımız olan Fakültemiz öğretim elemanlarına, idari personeline ve öğrencilerine yönelik olarak anket çalışması yapıldığından bahsedilmiş ve elde edilen sonuçlar değerlendirilerek fakültemizin güçlü ve gelişmeye açık yönleri ortaya konularak ödül törenine geçilmiştir. 
 
      Ödül töreninde, fakültemizde uluslararası alanda yayın yapan ve bu özellikleriyle ilk üç sıraya giren öğretim elemanlarımız Doç. Dr. İmdat İŞCAN, Prof. Dr. Erol EĞRİOĞLU ve Dr. Öğr. Üyesi Zekeriyya BAHADIR’a  Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Murat TAŞ tarafından; Uluslararası Yabancı dilde kitap ve kitap bölümü yazan Prof. Dr. Alp Yalçın TEPE, Prof. Dr. Erol EĞRİOĞLU, Doç. Dr. Şirin DİLLİ, Dr. Öğr. Üyesi Hülya GÜLTEKİN ÇİTİL ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Zafer DALAR’a,  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN tarafından; düzenledikleri konferans etkinliklerinden dolayı Arş. Gör. Dr. Fatih ALTUĞ, Arş. Gör. Cüneyt AKTAŞ ve Dr. Öğr. Üyesi Hilal ŞAHİN’e Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa GENÇ ve Fizik bölüm başkanı Prof. Dr. Birol ERTUĞRAL tarafından plaketleri takdim edilmiştir. Ayrıca, özverili ve sabırlı çalışmalarından ötürü Fakültemiz tüm idari personeline Dekanımız Prof. Dr. Uğur KÖLEMEN tarafından teşekkür belgeleri verilmiştir.