2020 Akademik İstatistikleri

Akademik Performans Bilgileri
Bölüm Uluslararası Makale Ulusal Makale Bildiri Kitap / Kitap Bölümü Toplam
SCI, SCIE, SSCI veya ESCI Alan İndeksleri Diğer İndeksler ULAKBİM TR Dizin Diğer İndeksler Uluslararası Ulusal Uluslararası Ulusal
Biyoloji 22 0 0 0 0 20 0 1 0 43
Coğrafya 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizik 7 0 1 0 0 0 0 0 0 8
İngiliz Dili ve Edebiyatı 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4
İstatistik 17 0 0 2 0 4 0 0 0 23
Kimya 12 0 0 3 0 1 1 0 0 17
Matematik 25 2 9 6 0 3 0 1 0 46
Rus Dili ve Edebiyatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanat Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyoloji 0 1 0 0 0 2 0 3 0 6
Tarih 0 0 0 2 3 2 0 2 3 12
Türk Dili ve Edebiyatı 0 0 4 0 0 0 0 7 4 15
Toplam 83 6 15 14 3 32 2 14 7 176


                                                     Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri
Öğretim Elemanının Kitap / Kitap Bölümü
Bölümü Unvanı Adı Soyadı Uluslararası Ulusal
T.D.E. Prof. Dr. Ali İhsan KOLCU 3 0
T.D.E. Prof. Dr. Beyhan KESİK 0 3
Tarih Prof. Dr. Sezai BALCI 2 1
Tarih Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza YAĞLI 0 2
Tarih Dr. Öğr. Üyesi H.Hilal ŞAHİN 0 2
T.D.E. Arş. Gör. Kübra KACAR 1 1
Biyoloji Prof. Dr. Alp Yalçın TEPE 1 0
Sosyoloji Prof. Dr. Fatma Şirin DİLLİ 1 0
T.D.E. Doç. Dr. Hatem TÜRK 1 0
Sosyoloji Dr. Öğr. Üyesi Emine ERDOĞAN ÇİNAZ 1 0
T.D.E. Dr. Öğr. Üyesi Hamza KOÇ 1 0
Sosyoloji Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin KARADENİZ 1 0
Matematik Dr. Öğr. Üyesi Hülya GÜLTEKİN ÇİTİL 1 0
T.D.E. Arş. Gör. Şermin BAKA TELLİ 1 0
Toplam 14 9

 
                   
Bölüm Biyoloji Coğrafya Ç.T.L.E. Fizik İngiliz Dili ve Edebiyatı İstatistik Kimya Matematik Rus Dili ve Edebiyatı Sanat Tarihi Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Toplam
Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısı 1,44 0,2 - 0,57 1 1,73 1,15 2,87 - - 0,44 0,53 0,88 1,13
 
Öğretim Elemanının Uluslararası Makale Ulusal Makale Toplam
Bölümü Unvanı Adı Soyadı SCI, SCIE, SSCI veya ESCI Alan İndeksleri Diğer İndeksler ULAKBİM TR Dizin Diğer İndeksler
Matematik Prof. Dr. İmdat İŞCAN 11 0 4 0 0 15
İstatistik Prof. Dr. Erol EĞRİOĞLU 10 0 0 0 0 10
Biyoloji Prof. Dr. Emine YALÇIN 6 0 0 0 0 6
Biyoloji Prof. Dr. Kültigin ÇAVUŞOĞLU 6 0 0 0 0
Fizik Doç. Dr. Mustafa Recep KAÇAL 6 0 0 0 0
Matematik Dr. Öğr. Üyesi Hülya GÜLTEKİN ÇİTİL 1 0 3 2 0
Biyoloji Dr. Öğr. Üyesi Fikret USTAOĞLU 6 0 0 0 0
 

Araştırma performans göstergeleri

Fakültemiz, bilimsel geçerliliği oldukça yüksek olan Web of Science veri tabanında Türkiye’deki Fen Edebiyat Fakülteleri arasında 2020 yılında kayıtlı  85 adet (Faculty of Arts and Science olarak 80, Faculty of Arts and Sciences olarak ise 5 adet) bilimsel araştırma makalesi ile köklü üniversitelerin Fen Edebiyat Fakülteleri ile birlikte kendisine 7. sırada yer bulmuştur.