2019 Akademik İstatistikleri

Lisansüstü Tez Projeleri (C türü proje): Fakültemizde görev yapan akademik personelin yüksek lisans veya doktora öğrencileri ile birlikte yürüttükleri tez ve/veya projelerini kapsayan araştırma projeleridir.


Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projeleri (A türü proje): Öğretim üyelerinin bilimsel araştırma ve geliştirme etkinliklerini içeren projelerdir.

Araştırma performans göstergeleri

Fakültemiz, bilimsel geçerliliği oldukça yüksek olan Web of Science veri tabanında Türkiye’deki Fen Edebiyat Fakülteleri arasında 2019 yılında kayıtlı 74 adet (Faculty of Arts and Science olarak 64, Faculty of Arts and Sciences olarak ise 10 adet) bilimsel araştırma makalesi ile Gazi Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi gibi köklü üniversitelerin Fen Edebiyat Fakülteleri ile birlikte kendisine 4. sırada yer bulmuştur.