Anketler

Dış Paydaş Memnuniyet Anketi için lütfen tıklayınız...

* Mezuniyet Memnuniyet Anketi 

Öğrenci Memnuniyet Anketi


Üniversitemiz stratejik planı ve kalite politikaları doğrultusunda kalite süreçleri çerçevesinde izleme, raporlama ve iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Üniversitemizde  yürütülen  ölçme  ve  değerlendirme  çalışmalarına  katkı  sunması  amacıyla oluşturulmuş olan bu ankete öğrencilerimizin katılımlarının sağlanması önem arz etmektedir. Anket
yanıtları gizli  tutulacak ve bireysel değerlendirme yapılmayacaktır.

Tüm öğrencilerimizin doldurmasını beklediğimiz öğrenci    memnuniyet anketi; https://forms.gle/KAaN7fFWWso2Ga5y9 URL adresinde, 24 Aralık 2021 tarihine kadar erişime açık olacaktır.