Tarihçe

Fakültemiz 17.02.1998 tarih ve 23256 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu’nun 98/10569 Sayılı Kararı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş olup, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5467 sayılı Kanun gereğince 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununa eklenen EK Madde 65’ye göre adı ve bağlantısı değiştirilerek GİRESUN ÜNİVERSİTESİ’ne bağlanmıştır.