Danışmanlar Listesi

Bölüm Sınıf Danışman Telefon E-posta
Biyoloji 1 Doç. Dr. Elif Neyran SOYLU (0454) 310 14 56 elif.neyran.soylu@giresun.edu.tr
2 Prof. Dr. A. Yalçın TEPE (0454) 310 14 57 yalcintepe@giresun.edu.tr
3 Doç. Dr. Hatice KATI (0454) 310 14 58 hatice.kati@giresun.edu.tr
4 Öğr. Gör. Fikret USTAOĞLU (0454) 310 14 49 fikret.ustaoglu@giresun.edu.tr
Coğrafya I. ve II. Öğretim 1 Yrd. Doç. Dr. Eren ŞENOL (0454) 310 14 37 eren.senol@giresun.edu.tr
2 Yrd. Doç. Dr. Recep YURT (0454) 310 14 38 recep.yurt@giresun.edu.tr
3 Yrd. Doç. Dr. İbrahim SEZER (0454) 310 14 42 ibrahim.sezer@giresun.edu.tr
4 Yrd. Doç. Dr. Recep YURT (0454) 310 14 38 recep.yurt@giresun.edu.tr
Fizik 1 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Recep KAÇAL (0454) 310 28 08 mustafa.kacal@giresun.edu.tr
2
3
4
İstatistik 1 Yrd. Doç. Dr. Nurgül OKUR BEKAR (0454) 310 15 96 nrgokur@giresun.edu.tr
2
3
4 Yrd. Doç. Dr. Murat GÜL (0454) 310 15 97 murat.gul@giresun.edu.tr
5 ve üstü Yrd. Doç. Dr. Esin AVCI (0454) 310 15 86 esin.avci@giresun.edu.tr
Kimya 1 Yrd. Doç. Dr. Zuhal YOLCU (0454) 310 14 78 zuhal.yolcu@giresun.edu.tr
2 Yrd. Doç. Dr. Saim TOPÇU (0454) 310 14 67 saim.topcu@giresun.edu.tr
3 Yrd. Doç. Dr. Murat YOLCU (0454) 310 14 68 murat.yolcu@giresun.edu.tr
4 Doç. Dr. Bahar SÖKMEN (0454) 310 14 66 bahar.sokmen@giresun.edu.tr
5 ve üstü Yrd. Doç. Dr. Canan ALBAY (0454) 310 14 72 canan.albay@giresun.edu.tr
Matematik 3 Yrd. Doç. Dr. Melek ARAS (0454) 310 14 18 melek.aras@giresun.edu.tr
4 Yrd. Doç. Dr. Kerim BEKAR (0454) 310 15 94 kerim.bekar@giresun.edu.tr
5 ve üstü Yrd. Doç. Dr. Selim NUMAN (0454) 310 15 81 selim.numan@giresun.edu.tr
Tarih I. Öğretim 1 Öğr. Gör. İksan KÖSE (0454) 310 14 09 iksan.kose@giresun.edu.tr
2 Öğr. Gör. Ali Rıza YAĞLI (0454) 310 14 15 ali.riza.yagli@giresun.edu.tr
3 Yrd. Doç. Dr. Emrullah KALELİ (0454) 310 14 07 emrullah.kaleli@giresun.edu.tr
4 Yrd. Doç. Dr. Sezai BALCI (0454) 310 14 14 sezai.balci@giresun.edu.tr
Tarih II. Öğretim 1 Öğr. Gör. İksan KÖSE (0454) 310 14 09 iksan.kose@giresun.edu.tr
2 Öğr. Gör. Ali Rıza YAĞLI (0454) 310 14 15 ali.riza.yagli@giresun.edu.tr
3 Yrd. Doç. Dr. Emrullah KALELİ (0454) 310 14 07 emrullah.kaleli@giresun.edu.tr
4 Yrd. Doç. Dr. Selim KARAKAŞ (0454) 310 14 08 selim.karakas@giresun.edu.tr
Türk Dili I. Öğretim 1 Yrd. Doç. Dr. Musa TOZLU (0454) 310 14 27 musa.tozlu@giresun.edu.tr
2 Yrd. Doç. Dr. Musa ÖKSÜZ (0454) 310 14 27 musa.oksuz@giresun.edu.tr
3 Yrd. Doç. Dr. Hatem TÜRK (0454) 310 14 26 hatem.turk@giresun.edu.tr
4 Yrd. Doç. Dr. Fikret USLUCAN (0454) 310 14 25 fikret.uslucan@giresun.edu.tr
Türk Dili II. Öğretim 1 Yrd. Doç. Dr. Musa TOZLU (0454) 310 14 27 musa.tozlu@giresun.edu.tr
2 Yrd. Doç. Dr. Musa ÖKSÜZ (0454) 310 14 27 musa.oksuz@giresun.edu.tr
3 Yrd. Doç. Dr. Hatem TÜRK (0454) 310 14 26 hatem.turk@giresun.edu.tr
4 Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNGÖR (0454) 310 15 87 ahmet.gungor@giresun.edu.tr