Misyon ve Vizyon

Misyon

Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, devletin, ülkesiyle bölünmez bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan bir gençliğin yetişmesini sağlamak, toplumun gelişmesine katkı sağlayacak nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Vizyonumuz; eğitim, öğretim ve araştırmada öncü, ulusal ve uluslararası alanda tanınır bir fakülte olmaktır. Fakültemize ayrılan kaynaklarla hizmetin en rasyonel bir şekilde yürütülmesine özen göstermek, yeni bölümlerin açılmasını sağlamak, biyoloji, kimya ve fizik bölümlerine eğitim-öğretim amaçlı öğrenci ve araştırma laboratuarları kurmak, derslerin teknolojik cihazlarla yapılmasını sağlamak, araştırma ve araştırmaya dayalı öğrenmeyi gözeten eğitim-öğretim yöntemleri uygulamak, bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri yaratmak, öğrencinin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişim gereksinimlerini karşılayacak olanaklar yaratmak, topluma dönük konferans, seminer, panel ve benzeri aktiviteler düzenlemek, Atatürkçü, özgüven sahibi ve girişimci bireyler yetiştirmektir.