Sayılarla Fakültemiz


 
Bölüm Lisans Eğitimi
Başlangıç Tarihi
Normal Öğretim İkinci Öğretim Toplam
Biyoloji 2000-2001 29 8 37
Coğrafya 2008-2009 232 229 461
Ç. Türk Lehçeleri ve Edebiyatları - - - -
Fizik 2007-2008 21 - 21
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2017-2018 126 - 126
İstatistik 2008-2009 11 - 11
Kimya 2003-2004 39 2 41
Matematik 2008-2009 32 - 32
Rus Dili ve Edebiyatı - - - -
Sanat Tarihi - - - -
Sosyoloji 2007-2008 197 - 197
Tarih 1999-2000 270 263 533
Türk Dili ve Edebiyatı 2002-2003 261 248 509
TOPLAM   1218 750 1968
 
 
Bölüm Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Öğr.Gör. Arş.Gör. Toplam
Biyoloji 4 6 3 - 4 17
Coğrafya - 1 4 - 2 7
Ç. Türk Lehçeleri ve Edebiyatları - 1 2 - - 3
Fizik 4 4 3 - 2 13
İngiliz Dili ve Edebiyatı - - 2 1 - 3
İstatistik 1 1 4 1 2 9
Kimya 4 2 7 1 - 14
Matematik 1 1 7 1 6 16
Rus Dili ve Edebiyatı - - - - 2 2
Sanat Tarihi - - - - - -
Sosyoloji - 2 5 - - 7
Tarih 1 2 8 2 1 14
Türk Dili ve Edebiyatı 3 2 7 1 3 16
TOPLAM 18 21 52 6 23 120