Sayılarla Fakültemiz


 
Bölüm Lisans Eğitimi
Başlangıç Tarihi
Örgün Öğretim İkinci Öğretim Toplam
Biyoloji 2000-2001 60 6 66
Coğrafya 2008-2009 264 227 491
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edb. - - - -
Fizik 2007-2008 23 - 23
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2017-2018 241 - 241
İstatistik 2008-2009 9 - 9
Kimya 2003-2004 20 2 22
Matematik 2008-2009 72 - 72
Rus Dili ve Edebiyatı - - - -
Sanat Tarihi - - - -
Sosyoloji 2007-2008 241 - 241
Tarih 1999-2000 307 270 577
Türk Dili ve Edebiyatı 2002-2003 291 233 524
TOPLAM   1528 738 2266
 

 
 
Bölüm Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Arş. Gör. Toplam
Biyoloji 8 1 3 1 4 17
Coğrafya - 1 3 - 1 5
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edb. - 1 2 - 2 5
Fizik 4 4 3 - 3 14
İngiliz Dili ve Edebiyatı - 1 2 1 1 5
İstatistik 1 2 4 1 3 11
Kimya 6 2 4 1 - 13
Matematik 2 3 7 1 3 16
Rus Dili ve Edebiyatı - - - - 1 1
Sanat Tarihi - - - - 2 2
Sosyoloji 1 2 4 1 1 9
Tarih 2 0 9 2 6 19
Türk Dili ve Edebiyatı 4 2 6 1 4 17
TOPLAM 28 19 47 9 31 134