İş Akış Şemaları

Fakültemize ait iş akış şemalarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Fakülte Sekreterliği İş Süreci 

Yazı İşleri İş Süreci

Tahakkuk İş Süreci