Akademik İzlence

Sunum / Seminer/ Toplantı/ Yapacak Öğretim Elemanı/ Öğrenci/ İdari Personel Adı Soyadı Birimi /Görevi Sunum Başlığı Tarih Saat Yer Video Kayıt Linki
 Doç. Dr. Fatma Gül AKGÜL  Artvin Çoruh Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Çok Bileşenli Stres Dayanıklılık Modeli ve Uygulaması  17.12.2020  14.00  Online  http://bit.do/ist_smnr3
 Prof. Dr. Erol EĞRİOĞLU  Giresun Üniversitesi İstatistik Bölümü Sezgisel ve Resim Bulanık Zaman Serileri  17.01.2021  10.00  Online  http://bit.do/ist_smnr2
 Doç. Dr. Eren BAŞ  Giresun Üniversitesi İstatistik Bölümü Bulanık Regresyon Fonksiyonları Yaklaşımından Resim Bulanık Regresyon Fonksiyonları Yaklaşımına  18.01.2021  10.00  Online  
 Prof. Dr. Erol EĞRİOĞLU Giresun Üniversitesi İstatistik Bölümü Giresun İmam Hatip Ortaokulu'nun Kariyer Gunleri kapsaminda "Populer Meslekler ve Akademisyenlik"  10.03.2021 11.40    
 https://istatistik.giresun.edu.tr/tr/announcement-detail/universite-disi-seminer-prof-dr-erol-egrioglu/2839
 Arş. Gör. Dr. Hasan Hüseyin GÜL  Giresun Üniversitesi İstatistik Bölümü  DUS-Inverse Weibull Dağılımı, Parametre Tahmini ve Lineer Modele Uygulanması  19.03.2021  15.00    Seminere ait video kaydına erişmek için tıklayınız.
 Prof. Dr. Mahir KADAKAL danışmanlığında Yüksek Lisans öğrencisi Canan ATAMAN  Giresun Üniversitesi Matematik Bölümü  "n-Polinomial Konveks Fonksiyonlar ve İlgili Eşitsizlikler"   14.06.2021  09.00    Sunumun yeri veya seminer bağlantısı daha sonradan bildirilecektir.
             
Doç. Dr. Oğuz OĞUR danışmanlığında Matematik programı Yüksek Lisans öğrencisi Zekiye GÜNEŞ Giresun Üniversitesi Matematik Bölümü "Matris Dönüşümlerinin Bazı Temel Özellikleri"  15.06.2021 14.00   Seminer bağlantısı daha sonradan bildirilecektir.
Doç. Dr. Nurgül OKUR'un danışmanlığında Yüksek Lisans öğrencisi İbrahim ÖZTAŞ Giresun Üniversitesi Matematik Bölümü "Entropi Fonksiyonunun Özelliklerinin İncelenmesi"  21.06.2021 14.00   Seminer bağlantısı daha sonradan bildirilecektir
Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü öğretim elemanı Prof. Dr. Olcay ARSLAN Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü Robust penalized empirical likelihood estimation method for linear regressions 11 Haziran 2021 tarihi saat 14.00 Google Meet Seminer
Doç. Dr. Sercan TURHAN Giresun Üniversitesi Matematik Bölümü Canan Sağlam Seminer Başlığı: Bir fonksiyonun diğer bir fonksiyona göre kesirli integralleri için Hermite-Hadamard tipli eşitsizlikler 29.05.2023  :13.00   Seminer
Doç. Dr. Sercan TURHAN Giresun Üniversitesi Matematik Bölümü Elif Külekçi Seminer Başlığı: Harmonik konveks fonksiyonlar için genelleme üzerine farklı integral eşitsizlikleri 29.05.2023  14.00   Seminer