Fakültemizin 2019 Yılı Akademik Performans Başarısı

27 Şubat 2020 Perşembe

Fakültemiz, bilimsel geçerliliği oldukça yüksek olan Web of Science veri tabanında Türkiye’deki Fen Edebiyat Fakülteleri arasında 2019 yılında kayıtlı 74 adet (Faculty of Arts and Science olarak 64, Faculty of Arts and Sciences olarak ise 10 adet) bilimsel araştırma makalesi ile Gazi Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi gibi köklü üniversitelerin Fen Edebiyat Fakülteleri ile birlikte kendisine 4. sırada yer bulmuştur.