2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Pedagojik Formasyon Dersi Alan Fakültemiz Öğrencilerinin Dikkatine

08 Eylül 2023 Cuma

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde pedagojik formasyon derslerini seçmeli ders olarak alanlardan kayıtlı olduğu programın mezuniyet için gerekli tüm şartlarını yerine getiren ve kayıtlı olduğu programdan mezuniyet işlemleri tamamlanan öğrencilerimiz; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02.01.2023 tarihli “Pedagojik Formasyon Eğitimi” konulu yazısının son sınıfta okuyan öğrenciler ile ilgili 10-c maddesindeki “Son sınıf öğrencilerinden lisans öğrenimi sırasında pedagojik formasyon derslerini bahar döneminde almış ve (b) fıkrası uyarınca lisans programından mezun olmuş olanların talep etmeleri halinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıtlarının yapılarak almaları gereken diğer dersleri yaz öğretiminde veya öğretmenlik uygulaması da dahil derslerini 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılında alabilmelerine, bu durumda olup söz konusu sertifika programına kayıt olanların Mezunlar İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar'ın 11. maddesinde yer alan sertifika öğrenim ücretini, sertifika programında alacakları dersler ve öğretmenlik uygulaması dikkate alınarak ödemesine” hükme göre baş vurmaları hâlinde “Mezunlar İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına” daha önce almış oldukları formasyon derslerinin intibakını yaptırarak kaydolabilirler. Bu durumda olan öğrencilerin pedagojik formasyon eğitimi -öğretmenlik uygulaması da dahil- 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde tamamlanmış olacaktır.