BARTIN ÜNİVERSİTESİ İLE PROTOKOL

09 Ocak 2018 Salı

    Ülkemizde yükseköğretimin ve akademik çalışmaların kalitesinin ve bilimsel üretkenliğin arttırılması, öğrenci merkezli eğitim anlayışı gereği aktif bir öğrenme ve bilim ortamı oluşturarak kendini öğrenmeye, araştırmaya ve üretmeye adayan; eleştirel düşünme, iletişim kurma, iş birliği yapma ve sorun çözme becerilerini geliştiren; bugünün gerektirdiği bilgi ve teknolojileri üreten; toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip, ülkemizin geleceğine yön veren öğrenciler yetiştirme amacına hizmet etmek üzere Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi ile Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi arasında üniversiteler arası iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokol kapsamında her iki üniversitenin İstatistik Bölümleri kardeş bölüm olma hedeflerini gerçekleştirdi.