Fakültemiz 2, 3 ve 4. Sınıf Öğrencileri İçin Pedagojik Formasyon Duyurusu

14 Eylül 2023 Perşembe

               Fakültemiz öğrencileri, arzu etmeleri hâlinde Pedagojik Formasyon derslerini seçmeli ders olarak aşağıdaki tabloda öngörüldüğü şekliyle alabileceklerdir. Buna göre;

            a. III. yarıyıl öğrencilerinin alacağı dersler:
                   Eğitime Giriş
                   Eğitim Psikolojisi

            b. V. yarıyıl öğrencilerinin alacağı dersler:
                  Eğitime Giriş
                  Eğitim Psikolojisi
                  Özel Öğretim Yöntemleri
                  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

            c. VII. yarıyıl öğrencilerinin alacağı dersler:
                  Eğitime Giriş
                  Eğitim Psikolojisi
                  Özel Öğretim Yöntemleri
                  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
                  Rehberlik ve Özel Eğitim

            Öğrenciler, dersleri öğrenci bilgi sistemindeki seçmeli ders paketlerinden seçip diğer zorunlu bölüm dersleriyle birlikte danışman onayına göndereceklerdir. Danışman onayından sonra kayıtlanma kesinleşmiş olacaktır. Öğrencilerin bir yarıyılda alabileceği ders veya uygulamaların AKTS kredilerinin toplam sayısı, kayıtlı oldukları öğretim programındaki yarıyıl başına ortalama AKTS kredisinin %50 (45 AKTS) fazlasını aşamaz. Mezun durumunda olan öğrencilerin bir yarıyılda alabileceği ders veya uygulamaların AKTS kredilerinin toplam sayısı, kayıtlı oldukları öğretim programındaki yarıyıl başına ortalama AKTS kredisinin %60 (48 AKTS) fazlasını aşamaz.”