Fakültemize Yeni Kayıtlanan Öğrenciler İçin Muafiyet /İntibak Duyurusu

14 Eylül 2023 Perşembe

Fakültemize yeni kayıtlanan öğrencilerin ders intibak ve muafiyeti, Üniversitemiz “Ders Muafiyati ve İntibak İşlemleri Yönergesi” kapsamında gerçekleştirilecektir. Öğrenciler, “Yönerge”deki “Ek 1 Ders Muafiyet / İntibak Dilekçesi”ni doldurup eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç on iş günü içinde ilgili bölüm başkanlığına” teslim etmelidir.