Mezun Memnuniyet Anketi

16 Kasım 2020 Pazartesi

Üniversitemiz, belirlenen misyon ve vizyon, stratejik amaç ve hedefler ile kalite politikaları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemizin 2020 yılı kalite ve stratejik yönetim süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla mezunlarımıza yönelik bir anket hazırlanmıştır. Söz konusu süreçlerde görüşleriniz bizim için değerlidir. Üniversitemiz mezunlarının bu sebeple, kurum ve kuruluşta çalışan ve üniversitemiz mezunu olan tüm personelin ilgili anketin doldurulmasının teşvik edilmesini beklemekteyiz. Ankete katılanların verdiği yanıtlar gizli tutulacak ve bireysel değerlendirme yapılmayacaktır.
 
Kurum ve kuruluşunuzun tüm birimlerinde çalışan mezunlarımızın doldurmasını beklediğimiz "Mezun Memnuniyet Anketi"; üniversitemizin URL adresinde, http://sgdb.giresun.edu.tr/tr/page/mezun-memnuniyet-anketi/2968 25 Aralık 2020 tarihine kadar erişime açık olacaktır.