Öğrenci Memnuniyeti Anketi

16 Kasım 2020 Pazartesi

Sevgili Öğrencilerimiz,
 
Üniversitemiz, kalite politikaları ve stratejik plan çerçevesinde oluşturulan stratejik amaç ve hedeflere yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemiz 2020 yılı kalite politikaları ve stratejik yönetim süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla çalışanlarımıza yönelik bir anket hazırlanmıştır. Söz konusu süreçlerde görüşleri bizlere güç verecektir. Yanıtlar gizli tutulacak ve öğrencilerimizin bireysel değerlendirmesi yapılmayacaktır.

Tüm öğrencilerimizin doldurmasını beklediğimiz öğrenci memnuniyet anketi;
Üniversitemizin URL adresinde http://sgdb.giresun.edu.tr/tr/page/ogrenci-memnuniyet-anketi/2967, 18 Aralık 2020 tarihine kadar erişime açık olacaktır. Memnuniyet anketine katılımlarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederiz..