Komisyon Üyeleri

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Feridun TEKİN
Prof. Dr. Erol EĞRİOĞLU
Doç. Dr. Tamer AKKAN
Dr. Öğr. Üyesi Serdar SOYLU
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ŞİMŞEK
Dr. Öğr. Üyesi İnci DEMİRAĞ TURAN
Dr. Öğr. Üyesi Hamza KOÇ
Dr. Öğr. Üyesi Halis GÖZPINAR
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZATA
Dr. Öğr. Üyesi Derya VURAL
Dr. Öğr. Üyesi Adem GÜRLER
Dr. Öğr. Üyesi Rahim KIZGUT
Fakülte Sekreteri Erol CAN
 

Stratejik Planlama Ekibi

Prof. Dr. Erol EĞRİOĞLU
Doç. Dr. Tamer AKKAN
Dr. Öğr. Üyesi Serdar SOYLU
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ŞİMŞEK
Dr. Öğr. Üyesi Derya VURAL
Dr. Öğr. Üyesi Halis GÖZPINAR
Dr. Öğr. Üyesi Serdal KAYA
Arş. Gör. Dr. Emine Erdoğan ÇİNAZ
Arş. Gör. Dr. Fatih ALTUĞ