Komisyonlar

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Beyhan KESİK
Doç. Dr. Eren BAŞ
Doç. Dr. Tamer AKKAN
Dr. Öğr. Üyesi Adem ÖZBEK
Dr. Öğr. Üyesi Derya VURAL
Dr. Öğr. Üyesi Emine ERDOĞAN ÇİNAZ
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin SARAÇOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Murat KARAKOÇ
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZATA
Dr. Öğr. Üyesi Rahim KIZGUT
Dr. Öğr. Üyesi Serdar KAYA
Dr. Öğr. Üyesi Serdar SOYLU
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ŞİMŞEK
Arş. Gör. Dr. Şekip AKTAY
Fakülte Sekreteri Erol CAN
 

Stratejik Planlama Ekibi

Prof. Dr. Erol EĞRİOĞLU
Doç. Dr. Tamer AKKAN
Dr. Öğr. Üyesi Serdar SOYLU
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ŞİMŞEK
Dr. Öğr. Üyesi Derya VURAL
Dr. Öğr. Üyesi Halis GÖZPINAR
Dr. Öğr. Üyesi Serdal KAYA
Arş. Gör. Dr. Emine Erdoğan ÇİNAZ
Arş. Gör. Dr. Fatih ALTUĞ